داستانک

در این صفحه لیست داستان های کوتاه ای که در این تارنما منتشر نموده ام را ملاحظه می فرمایید ، امید آنکه از خواندن آنها لذت ببرید ...

 http://mementocafe.persiangig.com/image/pagespics/MementoCafe.persianblog.ir-%20short-stories.jpg

» خواب رؤیای فراموشیهاست ...

» حکایت من و ما ...

» پرواز تا بیکران ...

» می خواهم زندگی کنم ...

» چهارراه ...

» عبور از تاریکی

» برای "او" که مهربان بود .

/ 0 نظر / 23 بازدید