اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست ...

اگر تنها ترین تنها شوم باز هم خدا هست

.

.

.

من به خورشید اعتقاد دارم حتی اگر ندرخشد ...

من به عشق اعتقاد دارم حتی اگر تنها باشم ...

من به خدااعتقاد دارم حتی اگر ساکت باشد ...

دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 8 بازدید