رهگذر با من گفت ...

کودک خواهر من ،
نونهالی ست که من می بینم ،
 می کشد قد چو یکی ساقه سبز گیاه .
او چه داند کهچرا
 باغ بی برگ و گیاه
 از درختان تنومند تهی ست
 او به من می گوید 
 چه کسی با تبر انداخته است
این درختان را بی رحمانه
او به من می گوید :
باز در باغ درختان تنومند و قوی

                                                خواهد رست ؟
من باو می گویم :
من نهالی بودم
که مرا محنت بی آبی در خود 
                                         _  افسرد .
 می توانی فردا
 توتنومند درختی باشی 


 او نمی داند ، اما
 ریشه را با تیشه
صحبت از الفت نیست

 کودک خواهر من
نو نهالی ست که در حال برآورد شدن است
من باو می خواهم _
سخت هشدار دهم _ می ترسم
هیبت تیشه اش افسرده کند
 کودک خواهر من
غرق در بی خبری ست

حمید مصدق

/ 6 نظر / 38 بازدید
آرامش

محبت را به دل دادن صفاي سينه مي خواهد به ياد يكديگر بودن دل بي كينه مي خواهد اگر دورم ز ديدارت دليل بي وفايي نيست محبت آن است كه يادت را در دل دارم... [گل][گل][لبخند][لبخند][قلب][قلب]

ابن یمین

اصلا حالم خوش نیست. اینجا هم آرامشم نداد!

ابن یمین

کاوه ای پیدا نخواهد شد امید کاشکی اسکندری پیدا شود!! اخوان ثالث[گل]

من

ممنون از اینکه به وبم سر زدی و شرمنده از اینکه دیر به وبلاگت سر زدم!

ماه پسر

سلام دوست گلم شعر زیبایی بود ▒▒▒▒▒▒▒██▒▒▒▒███▒▒▒▒██ ▒▒▒▒▒▒█▓▓█▒██▓▓▓██▒█▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓█▓▓▓▓▓▓▓█▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▒▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓█▓▓▓▓▓▓█▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓██▓▓▓▓▓██▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒█▓█▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒███▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▒▒▓▒▒▒█▒▒▒▓▒▒▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓█ سلام گلم ▒▒██▓▓▓█▓▒▒▒██▒██▒▒▒▓█▓▓▓██ ▒█▓▓▓▓█▓▓▒▒█▓▓█▓▓█▒▒▓▓█▓▓▓▓█ █▓██▓▓█▓▒▒▒█▓▓▓▓▓█▒▒▒▓█▓▓██▓█ █▓▓▓▓█▓▓▒▒▒▒█▓▓▓█▒▒▒▒▓▓█▓▓▓▓█ ▒█▓▓▓█▓▓▒▒▒▒▒█▓█▒▒▒▒▒▓▓█▓▓▓█ ▒▒████▓▓▒▒▒▒▒▒█▒▒▒▒▒▒▓▓████ ▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓█ من ابم ▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒▒▒▒█▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒▒████▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓████ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓█ ▒▒▒▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█▒█▓▓▓▓▓▓▓▓█ خوشحال میشم اگر بیایی

honarpisheh

heili shere gashangi bud. manam bi khabar budam. yek chand vagtieh chesham be donya va shodeh...