... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://myup.ir/images/354hlyosbcjptpsq1ju.jpg

برف ها کم کم آب می شود

شب ذره ذره آفتاب می شود

و دعای هر کسی رفته رفته

توی راه مستجاب می شود

عرفان آهار نظری

فکر نوشت » اگر عقیده مخالف، شما را عصبانی می کند، نشانه آن است که شما ناخودآگاه می دانید که دلیل مناسبی برای آنچه فکر می کنید، ندارید .

بی ربط » گاهی آدم قدر یک کتاب حرف داره ، یک کتاب نوشته نشده !