... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

مرا تو بی سببی نیستی

براستی صلت کدام قصیده ای ای غزل ...

ستاره باران کدام جوابی به آفتاب

از دریچه تاریک

پس پشت مردمکانت

فریاد کدام زندانی است

که آزادی را به لبان برآماسیده گل سرخی

پرتاپ می کند

ورنه این ستاره بازی حاشا

چیزی بدهکار آفتاب نیست

نگاه از صدای تو ایمن می شود

چه مومنانه نام مرا آواز می کنی

و دلت کبوتر آشتی ست

در خون تپیده به بام تلخ

با این همه چه بالا

چه بلند ، پرواز می کنی ...

شاملو


پاورقی : از آهنگ Cielito Lindo محسن نامجو نمی شه گذشت ... تلفیقی از آهنگ چه گوارا و  شعر شاملو ...

پی نوشت بی ربط : به هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد ، دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد ... مدتی نخواهم بود ...

آتلیه » تمام ...

نوای دل » چه بگویم ، سخنی نیست ، می رود از سر امید ... - شاملو