... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

همیشه دوست داشتم برم تو جمع "نابینا" ها . اما هیچ وقت هیچکس نبود . نبود که پا به پام بیاد . می خوام برم برای چند ساعتم که شده مثل اونا – ولی به خواسته خودم – چشمامو رو به دنیا ببندم . می خوام بدونم ندیدن چه جوریه ، چه حسیه . می خوام برم ازشون بپرسم دنیا از دید اونا چه رنگیه ؟!

همیشه دوست داشتم برم تو جمع "جانباز" ها . اما هیچ وقت هیچکس نبود . نبود که همدلم بشه . می خوام برم ازشون بپرسم چی شد که فراموشتون کردیم ؟ بپرسم کی شما رو انقد خوب و بزرگ آفرید ؟ می خوام برم از اونی دیدن کنم که 20 ساله چشمش به دره . برم دست مصنوعیش رو ببوسم . خاک گلدونش رو براش بگیرم و بهش بگم که چقدر عزیره و چقدر بهش مدیونم . می خوام برم ازش بپرسم چی شد که دنیا این طوری شد ؟!

همیشه دوست داشتم برم تو جمع "کوچولو" ها . اما هیچ وقت هیچکس نبود . نبود که شونه به شونه باهام بیاد . می خوام برم بهشون بگم بزرگی به قد نیست به قلبه . می خوام برم ازشون بپرسم شما که بیشتر از ما نزدیکه خاکین ، آیا به اندازه ما وابسته به این دنیایین ؟!

همیشه دوست داشتم برم تو جمع "نبوغ شکست خورده". اما هیچ وقت هیچکس نبود . نبود که درک کنه احساسمو . می خوام برم به جمع اونا که قلباشون پاکه . دلاشون بزرگه . اونا که هر جور دوست دارن فکر می کنن و دیگران رو به خاطر افکارشون محکوم نمی کنن . اونا که لبخنداشون واقعیه . می خوام برم ازشون بپرسم به نظر شما دنیا چه جور جاییه ؟!

همیشه دوست داشتم برم تو جمع "یتیم" ها . اما هیچ وقت هیچکس نبود . نبود که همراهیم کنه . می خوام برم بگم سعی می کنم درکشون کنم و همیشه به فکشونم . برم بگم دوست دارم یک کار بزرگ براشون بکنم . کاری که یک تغییر بزرگ به همراه داشته باشه و می خوام برم ازشون بپرسم حالا که مادر ندارین ، پدر ندارین ، همه دنیاتون کیه ؟!

همیشه دوست داشتم ، اما هیچ وقت هیچکس نبود . می خواستم برم بلکه بفهمم دنیا چه رنگیه و چی شد که این طور شد ؟! که بفهمم جایی که انقدر بهش وابسته ام چه جور جاییه ؟! و برم از دید تموم اون کسایی دنیا رو ببینم که از جنس من و تو نبودن ، نیستند و نخواهند بود ...

پنجشنبه – 16 مهر 1388


پاورقی : می خوام به همه این مراکز سر بزنم ، به زودی ...

پی نوشت بی ربط : امروز رفتم سر خاک عمو خسرو ، خدایش بیامرزد ...