... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

کسی نیست،

یا زندگی را بدزدیم،آن وقت

میان دو دیدار قسمت کنیم ...

بیا با هم از حالت سنگ چیزی بفهمیم.

بیا زودتر چیز ها را ببینیم.

ببین، عقربک های فواره در صفحه ساعت حوض

زمان را به گردی بدل می کنند....

بیا آب شو مثل یک واژه در سطر خاموشی ام،

بیا ذوب کن در کف دست من جرم نورانی عشق را ...

سهراب سپهری


پی نوشت :  یک سال گذشت...

آتلیه » من درد تو را ز دست آسان ندهم...

نوای دل » بهترین و زیبا ترین چیز ها در دنیا قابل دیدن و لمس کردن نیستند، بایدآنها را با قلبتان احساس کنید- هلن کلر