... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

 

اگر می شد صدا را دید

چه گل هایی ،

چه گل هایی

که از باغ صدای تو ،

به هر اواز می شد چید ...

          اگر می شد صدا را دید ...

شفیعی کدکنی


 

پی نوشت : ببخشید دیر به دیر آپ می کنم . در پی تغییرم !

آتلیه » هنرنمایی با کاغذ !

نوای دل » تنها دلیل درک همه چیزهایی که می فهمم ، داشتن عشق به آنهاست ... لئو تولستوی