... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

می خواستم دنبال یک شعره خوب بگردم ...

می خواستم یک متن قشنگ برات بنویسم ...

تا اینکه این عکس رو پیدا کردم !

من می شم همون بچه کوچولوئه و یک بوسه محکم از لپت می گیرم !

دوسِت دارم بابایی ...

روزت مبارک !

یکشنبه - ١۴ تیر ١٣٨٨

پاورقی : همیشه امام علی رو یک جور دیگه دوست داشتم ... هر وقت گفتم یا علی احساس کردم یکی دستم رو گرفته . یکی پشتم ایستاده ...

 

یا علی ...