... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

آن روز با تو بودم

امروز بی توام

q

آن روز که با تو بودم

                        _ بی تو بودم

امروز که بی توام

                        _ با توام ...

حمید مصدق