... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

 

امروز فهمیدم ، چقدر واژه ها حقیرند ...

امروز فهمیدم ، چقدر در نوشتن ناتوانم ...

امروز که روز توست ...

وقتی خواستم برایت بنویسم دوستت دارم ،

وقتی که خواستم برایت بنویسم روزت مبارک ...

اما نشد ! نمی شود انگار ...

به راستی نمی شود به همین سادگی ها برای تو نوشت ،

نمی شود به همین سادگی ها از تو نوشت ...

از تویی که می دانم چقدر برایم زحمت کشیدی اما توان جبران در من نیست ...

از تویی که می دانم سوختی و مرا ساختی ...

از تو ... از تو ، تنها بهانه ی زندگی ام ...

مادرم ! قبله گاه من تویی ...

تو عبادتی ، قنوتی ، تو نمازی واسه من ...

عشقی بزرگتر و بالاتر از تو برای من تو دنیا وجود نداره ، حالا من چطور می تونم یک دنیا عشق رو تو واژه "دوستت دارم" خلاصه کنم ... ؟

                                          عاشقانه دوستت دارم ،مادرم ...

                                                                                        روزت مبارک ...

یکشنبه - ٢۴ خرداد ١٣٨٨

من ندانم که کی ام ...

من فقط می دانم ،

که تویی ،

" شاه بیت " غزل زندگی ام ... 

حمید مصدق