... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/barfe%20no.jpg

کام اول و عمیق از سیگار

طعم قهوه تلخ گوشه دنج کافه

بوی برف نو که می بارید

و دست هایی که روی پیانو می رقصید

فرصت عاشقی کردن بود ،

جای تو خالی اما ...

شنبه – 25 دی 1389

پس نوشت 1 : برف نو سلام ! :)

پس نوشت 2 : 9 crimes آهنگی که نمی توان دوستش نداشت !