... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

 

اخیرا با دوستان زیاد پارک ملت می ریم .حالا شده به بهانه حرف زدن ، فیلم دیدن یا ... . یکشنبه باز هم به بهانه عکاسی سر از پارک ملت درآوردیم . عکس های زیر هم حاصل عکاسی در همون روزه . اون روز واقعا غروب خورشید و برگهای زرد که ریخته بودن روی زمین و کلا فضای پارک فوق العاده بود ...

http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%281%29.JPG     http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%282%29.JPG

http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%283%29.JPG     http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%284%29.JPG

http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%285%29.JPG     http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%286%29.JPG

http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%287%29.JPG     http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%288%29.JPG

http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%289%29.JPG     http://mementocafe.persiangig.com/image/pics-gallery/Park%20e%20Melat%20%2810%29.jpg