... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/yaghma.jpg

همیشه دلت از دست کسی که بیشتر دوستش داری می شکنه ،
هر کسی که دلت رو می شکونه انگار یک تیکه از وجودت رو با خودش می بره ،
" وجودم را تمام کسانی که دوستشان داشتم به یغما بردند ... "

چهارشنبه - ١٢ آبان ١٣٨٩