... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/ghorub.jpg 

غربت خورشید به هنگام غروب شاید هیچ کم از غربت من نداشت ...
که او بر تن شهری مرده غروب می کرد و من بر تن مرده ام ...

مهر 89

پس نوشت : عکس لحظاتی پیش از اولین بارون پاییز ... سلام !