... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

 http://mementocafe.persiangig.com/ta%20be%20ghiamat.jpg

عجب روزیست روز محشر !

آن زمان که خداوند ما را محشور می کند

و من را در برابر تو قرار می دهد ؛

آن زمان که سیاهه قلبت

و نامه ی عشق ام در دستانمان قرار دارد ،

آن زمان که شاید من برای آخرین بار

" اما اینبار در کنار تو "

روزهای بی تو بودن را تکرار کنم !

یکشنبه – 18 مهر 1389

پس نوشت : نقل است در روز محشر هرکس با محبوب خود محشور می‌شود .