... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/%D9%BE%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF.jpg

پیرمردی را می شناسم که برای بستن دهان مردم خانه اش را فروخت تا برای تک فرزندش عروسی بگیرد و حال مستاجر است .

او نمی دانست اما در دهان مردم را نمی شود بست ، که این مردمان در هر صورت حرفی برای زدن پیدا می کنند ، که هنوز هم فکر نکرده پشت سرش حرف است ! و می گویند که فلانی را نگاه ، با این سن و سال هنوز یک خانه از خودش ندارد و مستاجر است ...

آری ما اینگونه مردمانی هستیم ...

یکشنبه – 28 شهریور 1389