... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://www.moistworks.com/images/art_train.jpg

خوشبختی مثل اتوبوس می مونه ؛

یا همیشه باید در انتظارش باشی یا همیشه باید دنبالش بدوی !

-شاید-م یک روز برسه که بی دردسر سوارش شی  ، اما مهم اینه که  تو هم - مثل همه - بالاخره یک جا باید بلیط ات رو بدی و پیاده شی !

پس اگه روزی خوشبخت بودی سعی کن ازش لذت ببری ...

که شاید آخرین بار باشه !