... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/image/marge%20arezuha.jpg

شش سالش بود .

دندونش افتاد ،

به امید تحقق آرزوش اون رو بعنوان معامله با فرشته خانوم گذاشت زیر متکا ،

صبح شد .

دندون کرم خورده سر جاش بود ....

بغض کرد ، حتی فرشته هم دوستش نداشت ...

از اون موقع بود که دیگه هرچی آرزو داشت - مثل اون دندون کرم خورده اش - از دلش می کند و می نداخت دور !

سه شنبه - ١۵ تیر ١٣٨٩