... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/image/Minimal/bachehaye%20bad.jpg

ای کاش کسی بود که برای بچه های بد هم قصه های خوب می نوشت ...