... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/image/my-notes/nokhostin.jpg

" کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود

و انسان با نخستین درد .

در من زندانی ستم گری بود

که به آواز زنجیرش خو نمی کرد

من با نخستین نگاه تو آغاز شدم ... "

احمد شاملو

پس نوشت 1 : بخشی از شعر آیدا در آینه ...

پس نوشت 2 : سرم خیلی شلوغه ولی این روزا سرشار از اتفاقای خوبم !