... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

http://mementocafe.persiangig.com/image/Minimal/toofan.jpg

گاهی با یادی طوفانم ، و آن زمان است که خدا می شود ناخدای کشتی دلم ، تا دل طوفانی ام را سالم به مقصد برساند ....