... کافه خاطره

... کافه ای ها آدم هایی خاطره بازند


سرآغاز . منو خاطرات . درباره نگارنده . درباره کافه . اشتراک

" موسیقی هنری است دارای نوا و سکوت "

http://mementocafe.persiangig.com/melody%20and%20silence.JPG

در این صفحه این هنر را با شما قسمت خواهم کرد . امید آنکه همچو من از شنیدن شان لذت ببرید ...

» آفتاب های همیشه

» استرس

Memorialist